waarheid

31 januari

Over de doden niets dan goeds’, zegt men. Maar voor Jessi was haar man alleen nog op papier nog haar echtgenoot. Ron had keihard tegen haar gelogen over zijn affaire met Suzanne, de vriendin van zijn collega Harold. Ron ging vreemd. Niet even een onschuldig slippertje. Nee: consequent. Jessi voelde zich bedrogen en gekleineerd toen ze hem betrapte. Toch realiseerde ze zich al snel dat ze zelf ook aan het bedriegen was. Ze zweeg over mijn verlangen naar Marius. Dat is ook liegen. Het is de mens eigen om je eigen ‘fouten’ te bagatelliseren. Je ziet wel de splinter in de oog van een ander, maar niet de balk die in je eigen ogen zit. En we kennen alleen het perspectief van Jessi. Misschien had Ron ook wel argumenten om te liegen… Maar het was duidelijk: Ron en Jessi waren niet meer open en eerlijk naar elkaar. En dat zegt ook wat.

En jij?
Geen mens spreekt altijd de waarheid. Soms doe je een leugentje om bestwil, of om uit de problemen te blijven. Wat doe je bijvoorbeeld als je op je werk een grote fout hebt gemaakt die niet naar een bepaald persoon te herleiden is? Biecht je het dan toch op, of hou je je mond omdat ze er toch niet achter komen?
En hoe zit het in je eigen relatie? Fantaseer je over anderen? Geen zorgen, dat doen veel mensen die een lange relatie hebben. Gebeurt het echter voortdurend dan speelt er onderhuids iets anders en is het tijd om dat te bespreken met je partner.
Wie bang voor zo’n confrontatie weet eigenlijk al genoeg: dat is een veeg teken. Ga bij jezelf eens na hoe zuiver je nog in je relatie staat en práát!

Tip 6
Het boek Radical Honesty van Brad Blanton Ph. D. is een wereldwijde bestseller. Blanton legt in zijn boek een verband tussen het vertellen van leugens en lichamelijke klachten die daardoor ontstaan. Zijn advies: spreek altijd de keiharde waarheid. Wees gewoon altijd super eerlijk. Blanton propageert zelfs om – als het uitkomt – een botte hork te zijn. Omdat dat het meest duidelijk is. Zijn methode heeft het leven van talloze mensen veel waardevoller gemaakt. Waaronder dat van mij, al ben ik geen voorstander om – als een botte hork – altijd de keiharde waarheid te spreken. Ik vind dat persoonlijk wel erg heftig en ook niet altijd noodzakelijk. Niet liegen – dat is de essentie.

In het betaaldeel van dit werkboek zit een mooie oefening om jezelf een spiegel voor te houden wanneer je merkt dat je liegt en daar toch ook moeite mee hebt.

11 juni

De zeven hoofdzonden zijn door de Rooms-Katholieke kerk opgesteld in de vierde eeuw en door paus Gregorius 1 officieel vastgesteld. Het zijn de zonden die aan de basis zouden liggen van vele andere zonden, oftewel; dingen die je beter niet kan doen. Hiernaast zie je een afbeelding van het schilderij ‘De Zeven Hoofdzonden’ van Jan Verbeeck.
Het is natuurlijk heel belerend en dogmatisch, maar wie er objectief naar kijkt kan niet anders vaststellen dan dat deze ‘zonden’ (wat een vreselijk woord is dat toch) een diepe kern van waarheid hebben. Iemand die ijdel is en zich vooral richt op hebzucht, afgunst, gulzigheid, woede, luiheid en lust – dat is natuurlijk geen plezierig persoon.

In de weg
Maar tegelijkertijd bezitten we allemaal wel een paar van deze minder plezierige eigenschappen. En ze kunnen aardig in de weg zitten. Als ik een hypnosesessie doe komt daarin altijd een moment waarin ik cliënten alle aangeleerde ballast overboord laat gooien. Ik breng ze dan in gedachten naar een prachtige plek waar alles goed is. Ik zeg dan ‘je mag er bestaan met je goede kanten, maar ook met je minder goede kanten – die ieder persoon heeft’. Het is opmerkelijk hoeveel mensen op dat moment emotioneel worden. Ze voelen zich lichter worden, bevrijd. De maatschappij legt zoveel morele verplichtingen op dat veel mensen dat als een juk voelen. Het is mooi als mensen dat uiteindelijk los kunnen laten.
Het is onmogelijk om nóóit woede te voelen, afgunst te ervaren of om de laatste smartphone te laten liggen omdat het wel eens hebzucht zou kunnen zijn. Het punt is dat er (vaak in de jeugd) een moreel gewicht aan mee is gegeven.

En jij?
We zijn allemaal mensen, we zijn niet perfect. Ik zeg altijd: alleen al wanneer je beseft dat je niet handelt zoals je zou willen handelen, is het al goed. Maak het niet zwaarder voor jezelf.
Voel je afgunst bij een bepaalde collega? Constateer het. Alleen het besef daarvan is al voldoende. Je zult merken dat je in je gedrag die afgunst zult gaan corrigeren. Maar dat doe je zelf – van binnen uit. Niet omdat iemand anders je daartoe verplicht.

Tip 27 – Just stop it!
Hoe een bepaalde overtuiging je in de weg kan zitten wordt heerlijk weergegeven in dit hilarische filmpje.


Tip 28 – Methodes
Er zijn veel therapieën en methodes om jezelf te bevrijden van knellende dogma’s. Denk aan EFTEMDR, de Jassentechniek van Hans de Waard, Touch of Matrix van Günther de Jong, de MIR-methode van Mireille Mettes en ik kan je natuurlijk ook helpen in mijn praktijk voor hypnose.
Maar er is ook een eeuwenoude methode met de grappige naam Ho’oponopono die simpel en heel effectief is. Ik leg daar meer over uit in het betaalde deel van dit werkboek.

1 juli

De dag die eigenlijk precies in het midden van het kalenderjaar ligt. In het boek is het de dag waarop alles definitief omdraait. De naam Anna is een palindroom: als je het omgekeerd schrijft staat er hetzelfde. Alsof er een spiegel tussen beide n’n-en staat. Marius vertelt Anna dat hij met de relatie stopt. Daarmee is deze dag letterlijk een ommekeer in het jaar. Alles spiegelt: de boot in het water, de hemel die de aarde raakt. De scheidslijn tussen water en lucht. Marius heeft het inzicht dat zijn toekomst niet bij Anna, maar bij Jessi ligt. En Anna beseft op haar beurt dat haar taak is volbracht: als jongere versie van Jessi was het voor haar mogelijk om Marius de juiste kant op te duwen in het leven. Geen plezierige taak, uiteraard.

Tip 35 – Filosofie
Dit hoofdstuk in het boek is een knipoog naar de filosofie, wat uit het Grieks letterlijk vertaald ‘liefde, vriendschap en wijsheid’ betekent. Daarmee wordt niet uitgedragen dat filosofen betweters zijn, maar juist houden van de wijsheid; ze beseffen dat ze er dus doorlopend naar op zoek zijn. Wat als ‘waarheid’ wordt ervaren kan dus net zo goed onzin zijn. Zo kan een filosoof zich afvragen waarom Anna in het leven van Marius is verschenen – en daarmee ook in het leven van Jessi. We kunnen daar het woord toeval aan koppelen (dat hebben we in een eerder hoofdstuk al besproken) maar bestaat daarin ‘de vrije keuze’?

Tip 36 – Spinoza
De filosoof Spinoza stelde dat God (de natuur) alles is, en alles God, dus ook onze gedachten vormt. God – of de Natuur – denkt dus onze gedachten. Volgens Spinoza bestaat de vrije wil dus niet. Dat wordt een ‘deterministisch beeld’ genoemd: het lot wordt van buitenaf bepaald. We handelen met besef, maar de omstandigheden zijn telkens anders. De mens heeft geen controle over gedachten, toeval, ziekte en heeft zichzelf leren denken volgens de natuurwetten. We geloven allemaal in zwaartekracht. Dus ben je niet vrij om te denken dat een omhoog gegooide bal eeuwig blijft stijgen. Datzelfde geldt dat ook voor de ziel van de mens. Alles is één en we zien alles uit perspectief van eeuwigheid. Anna moest dus wel in het leven van Marius komen.

Tip 37 – Je vrije wil
In tegenstelling tot Spinoza zijn er ook theorieën die er van uitgaan dat de mens juist wel een vrije wil heeft. Het wiel is uitgevonden omdat de mens gemakkelijker goederen kon verplaatsen. De gedachte van het wiel is dus een keuze van de bedenker. Volgens de Amerikaanse filosoof Daniel Dennett is het juist zeer goed mogelijk dat de mens een eigen vrije wil heeft. “Veel wetenschappers hebben het idee dat vrije wil alleen een illusie is. Ze menen dat onze acties en beslissingen niet het gevolg zijn van onze intenties, maar al ver van tevoren te voorspellen zijn. Maar zou je dingen kunnen beslissen terwijl al je zintuigen worden geblokkeerd, zodat je niet weet wat er om je heen gebeurt? Mensen willen geïnformeerd kunnen beslissen.”
In die theorie zou het een bewuste keuze van Anna zijn geweest om een relatie te beginnen met Marius. Een keuze die haar zal zijn ingegeven door het gevoel.
De vraag wat de rol is van Anna zal door religieuze mensen dus anders worden beantwoord, dan door mensen die er vanuit gaan dat de mens zijn eigen doelen kiest, al dan niet bewust.

En jij?
Anna was nodig om Marius en Jessi bij elkaar te brengen. Maar ook het aanvankelijk destructieve gedrag van Jessi en Marius was daar voor nodig. Net als Vincent, net als Manuela, net als Sven en Anja. Heb jij er wel eens over nagedacht hoe jij op het punt gekomen bent waar je nu staat in je leven? Is je bestaan hier op aarde een bewuste keuze, of toeval?
De plek waar je nu staat in je leven: in hoeverre heb je die keuze zelf gemaakt? De keuze voor je relatie, je eventuele kinderen, voor je baan, je hobby’s, je (on)geluk? Alles wat in je leven is gebeurd bracht jou tot deze plek. Bracht jou tot het lezen van deze tekst. Aardig om vandaag eens over na te denken: is het toeval dat ik juist vandaag dit zinnetje lees?

Tip 38 – De wereld van Sophie
De wereld van Sophie, een roman van Jostein Gaarder over de geschiedenis van de filosofie. (Uitgeverij Houtekiet)

Tip 39 – De Reconnectie
Dr. Eric Pearl –legt in dit boek uit dat er verbinding met is met de oorsprong via leilijnen. Uitleg over zijn theorieën lees je op deze website.

Oefening 29 – Test met je energieveld
Deze oefening is gebaseerd op Experiment 3 in het boek E-Kwadraat van Pam Grout. Daarin wordt aangetoond dat jouw gedachten energiegolven in werking zetten. Neem daarvoor twee metalen klerenhangers en knip de delen er af op de plek waar dat op de foto hiernaast met rode kruizen staat aangegeven.
Buig de overgebleven stang zo dat er een scherpe hoek in komt en het lijkt op een pistool.
Hou deze stangen losjes in beide handen dan ook maar als een pistool vast, op circa 25 centimeter van je borst en laat ze in je hand liggen tot ze niet meer bewegen. Kijk recht voor je uit en denk aan iets naars wat je ooit als kind hebt meegemaakt. Dat is een zwakke emotie dus zullen de ijzers recht vooruit blijven wijzen, of misschien met de uiteinden naar elkaar toe draaien. Denk vervolgens aan iets moois en iets leuks. Merk op dat de stangen nu naar buiten draaien. Dat komt omdat je energieveld groter wordt. Een positieve energiestroom.
Kijk opnieuw recht vooruit en denk aan een object dat helemaal rechts of links van je ligt. Je zult zien dat de stangen je gedachten volgen. Overtuig jezelf er keer op keer van dat jij het niet zelf bent die de stangen aanstuurt. Je ratio wil graag naar een verklaring zoeken. Hoe sterker je jezelf ervan overtuigd dat je de stangen slechts losjes in je hand houdt, hoe waardevoller dit experiment is. Je gedachten zijn dus energiestromen. Je gedachten creëren werkelijkheid.
Anna’s keuze zou dus haar overtuiging geweest kunnen zijn.

Schuiven naar boven