toeval

12 juni

Bestaat toeval? Het is één van de grote levensvragen. Eeuwenlang heeft het geloof houvast gegeven door gezondheid en ziekte, voorspoed en tegenspoed aan een opperwezen toe te wijzen.
Men schikte zich in het lot omdat het opperwezen er wel een bedoeling mee zou hebben. Die vanzelfsprekendheid neemt steeds meer af.

Tip 29 – Puur toeval – Stefan Klein
De Duitse auteur Stefan Klein schrijft in zijn boek Puur Toeval ( dat toeval zich niet ordelijk kan gedragen, terwijl wij dat wel zo willen ervaren. Een oudtante van mij bleef wekelijks consequent op het lottoformulier dezelfde cijfers invullen in de volle overtuiging dat ooit op een dag deze cijfercombinatie de winnende moest zijn. Een kwestie van geduldig afwachten…
We verwachten orde en regelmaat, ook op het gebied van toeval. Terwijl toeval zich juist openbaart wanneer de mens creatief, dus chaotisch, denkt. Grote uitvindingen werden bij toeval gedaan, zoals de penicilline. Wie dus openstaat voor toeval zal het eerder ervaren. En daar zijn we als mens niet zo bedreven in. We zien graag wat we willen zien.

Oefening 27 – Tel het aantal keer dat de bal wordt overgegooid
Hieronder staat een leuke oefening waarin je gevraagd wordt om de tellen hoeveel keer de team met de witte shirts de bal aan elkaar overgooit. Dat valt nog niet mee om te tellen…

Bovenstaand filmpje bewijst dat we in ons doen en laten er dus niet op ingesteld zijn om onverwachte zaken te herkennen.
Steeds meer mensen zijn er van overtuigd dat er een lotsbestemming is. Daarin bestaat de vrije wil uiteraard wel, maar is voor ieder mens een levenspad uitgestippeld dat gevolgd moet worden. Neem je op dat levenspad een omweggetje om een bepaald probleem te ontlopen, dan zal datzelfde probleem zich op een later moment opnieuw aandienen, net zo lang tot de les geleerd is.

En jij?
Geloof jij in toeval of probeer je alles tot in den treuren te verklaren. Ben je ervan overtuigd dat iets pas waar is als het ook bewezen is. Wanneer is iets toeval of valt het je toe? In het betaaldeel een interessante theorie of de voorspelbaarheid van toeval.

1 juli

De dag die eigenlijk precies in het midden van het kalenderjaar ligt. In het boek is het de dag waarop alles definitief omdraait. De naam Anna is een palindroom: als je het omgekeerd schrijft staat er hetzelfde. Alsof er een spiegel tussen beide n’n-en staat. Marius vertelt Anna dat hij met de relatie stopt. Daarmee is deze dag letterlijk een ommekeer in het jaar. Alles spiegelt: de boot in het water, de hemel die de aarde raakt. De scheidslijn tussen water en lucht. Marius heeft het inzicht dat zijn toekomst niet bij Anna, maar bij Jessi ligt. En Anna beseft op haar beurt dat haar taak is volbracht: als jongere versie van Jessi was het voor haar mogelijk om Marius de juiste kant op te duwen in het leven. Geen plezierige taak, uiteraard.

Tip 35 – Filosofie
Dit hoofdstuk in het boek is een knipoog naar de filosofie, wat uit het Grieks letterlijk vertaald ‘liefde, vriendschap en wijsheid’ betekent. Daarmee wordt niet uitgedragen dat filosofen betweters zijn, maar juist houden van de wijsheid; ze beseffen dat ze er dus doorlopend naar op zoek zijn. Wat als ‘waarheid’ wordt ervaren kan dus net zo goed onzin zijn. Zo kan een filosoof zich afvragen waarom Anna in het leven van Marius is verschenen – en daarmee ook in het leven van Jessi. We kunnen daar het woord toeval aan koppelen (dat hebben we in een eerder hoofdstuk al besproken) maar bestaat daarin ‘de vrije keuze’?

Tip 36 – Spinoza
De filosoof Spinoza stelde dat God (de natuur) alles is, en alles God, dus ook onze gedachten vormt. God – of de Natuur – denkt dus onze gedachten. Volgens Spinoza bestaat de vrije wil dus niet. Dat wordt een ‘deterministisch beeld’ genoemd: het lot wordt van buitenaf bepaald. We handelen met besef, maar de omstandigheden zijn telkens anders. De mens heeft geen controle over gedachten, toeval, ziekte en heeft zichzelf leren denken volgens de natuurwetten. We geloven allemaal in zwaartekracht. Dus ben je niet vrij om te denken dat een omhoog gegooide bal eeuwig blijft stijgen. Datzelfde geldt dat ook voor de ziel van de mens. Alles is één en we zien alles uit perspectief van eeuwigheid. Anna moest dus wel in het leven van Marius komen.

Tip 37 – Je vrije wil
In tegenstelling tot Spinoza zijn er ook theorieën die er van uitgaan dat de mens juist wel een vrije wil heeft. Het wiel is uitgevonden omdat de mens gemakkelijker goederen kon verplaatsen. De gedachte van het wiel is dus een keuze van de bedenker. Volgens de Amerikaanse filosoof Daniel Dennett is het juist zeer goed mogelijk dat de mens een eigen vrije wil heeft. “Veel wetenschappers hebben het idee dat vrije wil alleen een illusie is. Ze menen dat onze acties en beslissingen niet het gevolg zijn van onze intenties, maar al ver van tevoren te voorspellen zijn. Maar zou je dingen kunnen beslissen terwijl al je zintuigen worden geblokkeerd, zodat je niet weet wat er om je heen gebeurt? Mensen willen geïnformeerd kunnen beslissen.”
In die theorie zou het een bewuste keuze van Anna zijn geweest om een relatie te beginnen met Marius. Een keuze die haar zal zijn ingegeven door het gevoel.
De vraag wat de rol is van Anna zal door religieuze mensen dus anders worden beantwoord, dan door mensen die er vanuit gaan dat de mens zijn eigen doelen kiest, al dan niet bewust.

En jij?
Anna was nodig om Marius en Jessi bij elkaar te brengen. Maar ook het aanvankelijk destructieve gedrag van Jessi en Marius was daar voor nodig. Net als Vincent, net als Manuela, net als Sven en Anja. Heb jij er wel eens over nagedacht hoe jij op het punt gekomen bent waar je nu staat in je leven? Is je bestaan hier op aarde een bewuste keuze, of toeval?
De plek waar je nu staat in je leven: in hoeverre heb je die keuze zelf gemaakt? De keuze voor je relatie, je eventuele kinderen, voor je baan, je hobby’s, je (on)geluk? Alles wat in je leven is gebeurd bracht jou tot deze plek. Bracht jou tot het lezen van deze tekst. Aardig om vandaag eens over na te denken: is het toeval dat ik juist vandaag dit zinnetje lees?

Tip 38 – De wereld van Sophie
De wereld van Sophie, een roman van Jostein Gaarder over de geschiedenis van de filosofie. (Uitgeverij Houtekiet)

Tip 39 – De Reconnectie
Dr. Eric Pearl –legt in dit boek uit dat er verbinding met is met de oorsprong via leilijnen. Uitleg over zijn theorieën lees je op deze website.

Oefening 29 – Test met je energieveld
Deze oefening is gebaseerd op Experiment 3 in het boek E-Kwadraat van Pam Grout. Daarin wordt aangetoond dat jouw gedachten energiegolven in werking zetten. Neem daarvoor twee metalen klerenhangers en knip de delen er af op de plek waar dat op de foto hiernaast met rode kruizen staat aangegeven.
Buig de overgebleven stang zo dat er een scherpe hoek in komt en het lijkt op een pistool.
Hou deze stangen losjes in beide handen dan ook maar als een pistool vast, op circa 25 centimeter van je borst en laat ze in je hand liggen tot ze niet meer bewegen. Kijk recht voor je uit en denk aan iets naars wat je ooit als kind hebt meegemaakt. Dat is een zwakke emotie dus zullen de ijzers recht vooruit blijven wijzen, of misschien met de uiteinden naar elkaar toe draaien. Denk vervolgens aan iets moois en iets leuks. Merk op dat de stangen nu naar buiten draaien. Dat komt omdat je energieveld groter wordt. Een positieve energiestroom.
Kijk opnieuw recht vooruit en denk aan een object dat helemaal rechts of links van je ligt. Je zult zien dat de stangen je gedachten volgen. Overtuig jezelf er keer op keer van dat jij het niet zelf bent die de stangen aanstuurt. Je ratio wil graag naar een verklaring zoeken. Hoe sterker je jezelf ervan overtuigd dat je de stangen slechts losjes in je hand houdt, hoe waardevoller dit experiment is. Je gedachten zijn dus energiestromen. Je gedachten creëren werkelijkheid.
Anna’s keuze zou dus haar overtuiging geweest kunnen zijn.

8 november

Mijnheer Marius openbaart zich – dit keer bewust – aan Jessi. Hij stelt haar de vraag die we ons allemaal in het leven wel eens hebben gesteld: krijg ik antwoorden op mijn vragen?

Tip 62 – Alle antwoorden
Er is een alleraardigst boek van Carol Bolt in omloop dat het boek met alle antwoorden heet. Een leuke cadeautip. De bedoeling is dat je een vraag stelt (bijvoorbeeld: ‘moet ik van baan veranderen?’) terwijl je alle bladzijden langs je vingers laat glijden. Je stopt wanneer dat goed voelt en precies op die bladzijde krijg je je antwoord. Net zoals eerder in dit werkboek (over toeval) blijft de discussie in hoeverre toeval hierbij een rol speelt. Dat mag ieder voor zich beslissen. Het is in ieder geval een grappig boek.

En jij?
Heb jij wel eens om antwoorden gevraagd? Of gevraagd aan een overledene of hij/zij een overduidelijk signaal wilde afgeven? En, misschien nog wel belangrijker, ook gekregen? De mens is geneigd naarstig naar harde bewijzen te zoeken: een boom die omvalt of misschien wel een neon-reclame met de tekst: ‘ja hoor hier ben ik!’. Natuurlijk werkt het niet zo overduidelijk (hoewel, soms is zijn de voorbeelden die ik hoor bizar). De vraag is of je ervoor open wilt staan.

Veertjes
Ik had twee zussen in mijn praktijk die een derde zus hadden verloren. Die derde zus had iets met vogelveertjes. Ze verzamelde pauwenveren, streelde vaak met veertjes van vogels langs haar wang, etc.
Toen deze zus was overleden vroegen beide zussen – zittend op een terras in de zon – aan de overleden zus of ze wilde aangeven of er nog contact met haar mogelijk was. Beide zussen zagen vervolgens uit de lucht kleine veertjes naar beneden dwarrelen. Boven hun hoofd was een vrouw een kussen aan het uitkloppen…
Toeval? Dat kan zijn. Maar je kan je ook afvragen waarom die vrouw precies op dat moment, na het stellen van die vraag zo nodig een kussen moest uitkloppen. Alles staat in verbindingen met elkaar.

In het betaaldeel van dit werkboek een bijzondere oefening naar aanleiding van dit thema.

Schuiven naar boven