Bestaat toeval? Het is één van de grote levensvragen. Eeuwenlang heeft het geloof houvast gegeven door gezondheid en ziekte, voorspoed en tegenspoed aan een opperwezen toe te wijzen.
Men schikte zich in het lot omdat het opperwezen er wel een bedoeling mee zou hebben. Die vanzelfsprekendheid neemt steeds meer af.

Tip 29 – Puur toeval – Stefan Klein
De Duitse auteur Stefan Klein schrijft in zijn boek Puur Toeval ( dat toeval zich niet ordelijk kan gedragen, terwijl wij dat wel zo willen ervaren. Een oudtante van mij bleef wekelijks consequent op het lottoformulier dezelfde cijfers invullen in de volle overtuiging dat ooit op een dag deze cijfercombinatie de winnende moest zijn. Een kwestie van geduldig afwachten…
We verwachten orde en regelmaat, ook op het gebied van toeval. Terwijl toeval zich juist openbaart wanneer de mens creatief, dus chaotisch, denkt. Grote uitvindingen werden bij toeval gedaan, zoals de penicilline. Wie dus openstaat voor toeval zal het eerder ervaren. En daar zijn we als mens niet zo bedreven in. We zien graag wat we willen zien.

Oefening 27 – Tel het aantal keer dat de bal wordt overgegooid
Hieronder staat een leuke oefening waarin je gevraagd wordt om de tellen hoeveel keer de team met de witte shirts de bal aan elkaar overgooit. Dat valt nog niet mee om te tellen…

Bovenstaand filmpje bewijst dat we in ons doen en laten er dus niet op ingesteld zijn om onverwachte zaken te herkennen.
Steeds meer mensen zijn er van overtuigd dat er een lotsbestemming is. Daarin bestaat de vrije wil uiteraard wel, maar is voor ieder mens een levenspad uitgestippeld dat gevolgd moet worden. Neem je op dat levenspad een omweggetje om een bepaald probleem te ontlopen, dan zal datzelfde probleem zich op een later moment opnieuw aandienen, net zo lang tot de les geleerd is.

En jij?
Geloof jij in toeval of probeer je alles tot in den treuren te verklaren. Ben je ervan overtuigd dat iets pas waar is als het ook bewezen is. Wanneer is iets toeval of valt het je toe? In het betaaldeel een interessante theorie of de voorspelbaarheid van toeval.