het veld

1 februari

Heb je oefening 1 nu een maand volgehouden? En wat heeft dat met je gedaan? Heeft dat nieuwe inzichten opgeleverd?
Het is misschien tijd om iets te vertellen over de Wet van de Aantrekkingskracht. De meeste mensen zijn met deze Wet in aanraking gekomen via de wereldwijde bestseller The Secret (in Nederland in de markt gebracht door Kosmos Uitgevers). The Secret gaat er vanuit dat in ieder mens een enorme kracht schuilt waar bijna niemand zich van bewust is. Op de achterflap van het boek staat ‘net zoals er atoomkracht schuilt in een korrel zand, er ook in ieder van ons een ontzagwekkend vermogen schuilt. Een verborgen kracht waarmee je wensen werkelijkheid kunnen worden.‘

Overtuigd
Kort gezegd komt het erop neer dat je dingen in je leven kunt verwezenlijken als je er ook van overtuigd bent dat het gaat gebeuren. Gedachten creëren werkelijkheid. Dus beperk je niet tot hópen dat het gaat gebeuren, maar er vol overtuiging van uitgaan dat het proces al gestart is. Om je miljonair te maken bijvoorbeeld, of gezond, gelukkig…. noem maar op.
Auteur Rhonda Byrne van The Secret laat ‘hedendaagse meesters’ aan het woord die ook uitleggen dat je datgene wat je wenst ook visualiseert. Alsof het al bestaat, alsof het écht is.

En jij?
Hoe sta jij daar tegenover? Hoe kijk je tegen je leven aan, of het leven dat nog voor je ligt?
The Secret heeft, gezien de verkoopcijfers, honderdduizenden mensen gemotiveerd en geïnspireerd. En alleen om die reden al is het een zinvol boek. Maar het boek gaat soms wat kort door de bocht en behandelt ook maar een beperkt gedeelte van de basis van dit ‘geheim’, wat feitelijk helemaal geen geheim is. Dat heeft te maken met ‘Het Veld’. Wie speurt op Google zal merken dat over ‘Het (morfogenetisch) Veld’ veel meer boeken geschreven zijn. De ontdekker is Rupert Sheldrake en ook Albert Einstein ging uit van het bestaan van Het Veld: ‘iedereen die zich serieus met wetenschap bezighoudt raakt ervan overtuigd dat zich in de wetten van de kosmos een geest manifesteert – een geest superieur aan die van de mens’.

Tip 8
Het principe van The Secret is dus verklaarbaar, maar het probleem is de overtuiging. Hoe graag je ook wilt dat het voor jou werkt: je bent nooit 100% overtuigd. Als je daarbij misschien denkt dat je de enige bent die met die vraag zit, dan kan ik je geruststellen. Bij uitgeverij Ankh Hermes is een aardig boek verschenen van Pam Grout dat E-Kwadraat heet. Daarin staan negen testen om te bewijzen dat Het Veld werkt. Dit boek is lange tijd nummer 1 geweest in de New York Times Bestsellerslijst. Je bent dus niet de enige. Iedereen is op zoek en het bewijs wordt steeds overtuigender.

In het betaaldeel van dit werkboek een paar nuttige oefeningen en nog meer tips over de werking van Het Veld.

2 april

Anja vertelt hoe zij als kind contact kreeg met mijnheer Marius die ze ziet als haar gids. In eerdere oefeningen op deze site heb ik uitleg gegeven hoe iedereen met elkaar verbonden is via het Veld. Het bestaan van dit Veld is formeel nog niet aangetoond, maar de kwantumtheorie (waar het Veld een onderdeel van is) wordt door steeds meer wetenschappers omarmd. Deze (snaar)theorie gaat er vanuit dat alles in het Veld trilt (licht en energie). Als mens stemmen wij ons af op een bepaalde trilling waardoor we zien wat zien, meemaken wat we meemaken. Maar die trillingen zijn er in verschillende frequenties. Net als je een radio kunt afstemmen op een frequentie, kan je je in het Veld ook afstemmen op een andere frequentie.

En jij?
Heb jij een gids? Om eventueel in contact te komen met een gids is het belangrijk om geduldig te zijn en niet gefrustreerd te raken als het niet lukt. Sommige mensen willen zo graag een antwoord op hun vragen en zien een gids als een soort tovenaar die hen influistert welke beslissingen in het leven moeten worden gemaakt. Zo’n hulplijntje zou reuze handig zijn, maar in mijn overtuiging is het belangrijk om eerst de kracht en rust in jezelf te vinden. Als je in rust en balans bent kan je eens proberen contact te leggen met een gids. Gidsen melden zich doorgaans eerst in je dromen. In onze slaap is de scheidslijn tussen de aardse wereld en de geesteswereld het kleinst. Je kan dan soms – zonder reden – midden in de nacht wakker worden met een idee of gedachte. Overdag merk je dat op zoek gaat naar zingeving. Je wilt weten wat er nog meer is. Het is misschien ook de reden dat je Overwonnen Verlangen bent gaan lezen of op dit werkboekje aan het lezen bent. Of de bijbehorende oefeningen hebt gekocht.

Oefening 24 – Hoe kom je in contact met je gids?
In het betaaldeel een stemgeleide oefening door Marcel Beijer om in contact te kunnen komen met je gids. Luister het bestand af met een koptelefoon (of ‘oortjes’) op een rustige plek waar je niet gestoord kunt worden.

17 oktober

Het is de universele vraag: Waarom zijn we hier op aarde? Zijn we gewoon een stel geluksvogels die toevallig van hun bestaan bewust zijn? Is het universum een vuiltje onder de nagel van een reus? Of zijn we onderdeel van een groter geheel, een groot plan waarin we ons als ziel ontwikkelen?

Er is niemand die er antwoord op kan geven. Vroeger werd alles toegeschreven aan goden. Als het onweerde was de god Wodan boos, mislukte oogsten werden toegeschreven aan een god die wilde straffen. Toen we steeds meer konden verklaren hoefde niet alles meer te worden toegeschreven aan hogere machten: er was immers een logische verklaring. De wetenschap zocht voor ieder dilemma een antwoord. En vond ook veel antwoorden: de oerknal, de relativiteitstheorie. Maar ondanks alle toegenomen kennis blijft de meest elementaire vraag over: waarom bestaat dit alles? Is er een reden voor onze aanwezigheid? Waarom leven we, waarom gaan we dood? En keren we ooit terug – als eenzelfde ziel in een andere hoedanigheid? Of gaan we gewoon dood en is daarmee ons bewustzijn ook verdwenen?

Higgs-deeltje
Wees gerust: ik kan dat antwoord ook niet geven. Ik ben super geïnteresseerd alle onderzoeken die er zijn waarin de wetenschap erkent dat niet overal een antwoord op gegeven kán worden. Lang heerste de opvatting: als het niet bewezen is, is het ook niet waar. Dat is natuurlijk apekool. In 2015 werd het bestaan van het Higgs-deeltje bewezen. Dat is zo klein dat het nooit eerder gezien werd. De Britse wetenschapper Peter Higgs ontdekte het al in 1964, maar kreeg een halve eeuw later pas erkenning voor zijn vondst. Tot die tijd werd zijn vinding nog een ‘vermoeden’ genoemd. Maar nu is duidelijk: dat kleine Higgs-deeltje bevat geen materie.

Leeg
Het is leeg, althans: we kunnen het niet zien. En daarmee wordt het bestaan van het Veld weer meer een realiteit. Tussen de plek waar jij als lezer bent en waar ik ben – zit kilometers lang dus een enorme leegte. Het is niks. En omdat het ‘niets’ is, zijn we dus in afstand ver van elkaar, maar tegelijkertijd ook heel dichtbij. We kunnen elkaar zien, voelen als we ons maar durven overgeven aan dat niets. Merkwaardig is dat veel oude genezingstechnieken hierop gebaseerd zijn. Denk maar aan Reiki waarbij mensen ‘op afstand’ kunnen worden behandeld.

Intuïtie
Durfden onze verre voorouders misschien meer op hun intuïtie af te gaan dan wij? Ik denk het wel. Wij hebben geleerd pas iets te geloven als we het ook bewezen zien. Als hypnotiseur kan ik vertellen dat er wonderlijke dingen gebeuren die absoluut niet te verklaren zijn.
Waarvoor zijn we hier? Het is daarmee een vraag geworden waarop we nooit een antwoord zullen krijgen. We kunnen hooguit ‘geloven’ dat er iets. De één gelooft in een God, de ander in zichzelf, een derde in het universum.

En jij?
Wat denk jij eigenlijk? Heb je jezelf wel eens afgevraagd waarom je hier bent? Een toevallige samenloop van omstandigheden? Of is er meer? Leuk onderwerp om eens aan te kaarten met vrienden. Dat hoeft geen zware kost zijn. Iedereen wil dat weten. Het is misschien ook wel uitdagend.
Misschien is het maar het beste om te leven in het ‘nu’. Zonder schaamte over wat vroeger is gebeurd: je kan het niet meer veranderen. En zonder vrees voor morgen: je hebt geen idee wat er gaat gebeuren. Misschien win je morgen de lotto, misschien loop je onder een tram. Alles wat je weet is dat je nú leeft. Op dit moment. Eckhart Tolle heeft met zijn boek ‘de kracht van nu’ daar een hele filosofie omheen gemaakt.

Tip 56 – Eckhart Tolle – De Kracht van het Nu
Eckhart Tolle is schrijver van talloze bestsellers, waaronder De Kracht van het Nu. Hij zegt over de zin van het bestaan: “Zelfs een steen, en gemakkelijker een bloem of een vogel, kan je de weg terug wijzen naar God, naar de Bron, naar jezelf. Als je er naar kijkt of vasthoud zonder te spreken of te oordelen en het alleen maar laat ‘zijn’ zonder er een label op te plakken, dan krijg je een gevoel van ontzag en verwondering. Die stilte is de essentie.”

Tip 57 – One Moment Meditation
Mediteren kan je in het nu brengen, in het niets. Maar niet voor iedereen is het weggelegd om zo lang te focussen op jezelf. Eerlijk gezegd: ik heb er het geduld niet voor. Daarom ben ik zo enthousiast over Touch of Matrix en hypnose: het gaat veel sneller en is veel effectiever. Wie dat verschijnsel herkent kan zijn voordeel doen met de One Moment Meditation en de daarbij behorende -app. Hieronder een filmpje met uitleg.

10 november

Jessi krijgt contact met haar overleden kinderen. Is het een droom, een schijnwereld? Maakt niet uit: ze voelt iets en ze kan er iets mee.

BDE’s
Er zijn veel verhalen bekend van mensen die schijndood zijn geweest en zich dat kunnen herinneren. We noemen dat BDE’s (Bijna Dood Ervaringen). Deze ervaringen laten een aantal overeenkomsten zien. Zo zeggen de mensen die een BDE hebben ervaren dat zij los raakten van hun eigen lichaam. Ze zien daarbij hun eigen lichaam liggen waarbij ze zelf als toeschouwer van enige afstand toekijken. In een tunnel worden zij naar een ‘wit, vredig licht’ getrokken. Het is zo warm, zo liefdevol dat er een teleurstelling is wanneer de reanimatiepoging is geslaagd. Er zijn wetenschappers die deze sensaties toewijzen aan het hallucinerende brein. Maar die bewering is net zo aanvechtbaar als de overtuiging dat BDE’s wel reëel zijn.

Tip 63 – Wat een stervend brein niet kan
In het boek Wat een stervend brein niet kan worden bijna tachtig casussen beschreven die verzameld zijn door Titus Rivas, Anny Dirven en Rudolf Smit. Deze casussen zijn ontleend aan grondig onderzochte bronnen. De auteurs baseren zich niet alleen op mensen die een BDE hebben ervaren, maar richten zich ook op familieleden, vrienden, artsen of verpleegkundigen die er getuige van waren.

Tip 64 – Van en naar het licht
Rivas schreef samen met Anny Dirven het boek Van en naar het licht. Dit boek gaat over BDE’s, reïncarnatie, pre-existentie en sterfbedvisioenen. Sommige van deze fenomenen lijken een steviger wetenschappelijk fundament te krijgen.

In het betaaldeel van dit werkboek ga ik dieper in op de manier waarop professoren, op basis van het Veld, naar dood en bewustzijn kijken.

Schuiven naar boven