wetenschap

1 februari

Heb je oefening 1 nu een maand volgehouden? En wat heeft dat met je gedaan? Heeft dat nieuwe inzichten opgeleverd?
Het is misschien tijd om iets te vertellen over de Wet van de Aantrekkingskracht. De meeste mensen zijn met deze Wet in aanraking gekomen via de wereldwijde bestseller The Secret (in Nederland in de markt gebracht door Kosmos Uitgevers). The Secret gaat er vanuit dat in ieder mens een enorme kracht schuilt waar bijna niemand zich van bewust is. Op de achterflap van het boek staat ‘net zoals er atoomkracht schuilt in een korrel zand, er ook in ieder van ons een ontzagwekkend vermogen schuilt. Een verborgen kracht waarmee je wensen werkelijkheid kunnen worden.‘

Overtuigd
Kort gezegd komt het erop neer dat je dingen in je leven kunt verwezenlijken als je er ook van overtuigd bent dat het gaat gebeuren. Gedachten creëren werkelijkheid. Dus beperk je niet tot hópen dat het gaat gebeuren, maar er vol overtuiging van uitgaan dat het proces al gestart is. Om je miljonair te maken bijvoorbeeld, of gezond, gelukkig…. noem maar op.
Auteur Rhonda Byrne van The Secret laat ‘hedendaagse meesters’ aan het woord die ook uitleggen dat je datgene wat je wenst ook visualiseert. Alsof het al bestaat, alsof het écht is.

En jij?
Hoe sta jij daar tegenover? Hoe kijk je tegen je leven aan, of het leven dat nog voor je ligt?
The Secret heeft, gezien de verkoopcijfers, honderdduizenden mensen gemotiveerd en geïnspireerd. En alleen om die reden al is het een zinvol boek. Maar het boek gaat soms wat kort door de bocht en behandelt ook maar een beperkt gedeelte van de basis van dit ‘geheim’, wat feitelijk helemaal geen geheim is. Dat heeft te maken met ‘Het Veld’. Wie speurt op Google zal merken dat over ‘Het (morfogenetisch) Veld’ veel meer boeken geschreven zijn. De ontdekker is Rupert Sheldrake en ook Albert Einstein ging uit van het bestaan van Het Veld: ‘iedereen die zich serieus met wetenschap bezighoudt raakt ervan overtuigd dat zich in de wetten van de kosmos een geest manifesteert – een geest superieur aan die van de mens’.

Tip 8
Het principe van The Secret is dus verklaarbaar, maar het probleem is de overtuiging. Hoe graag je ook wilt dat het voor jou werkt: je bent nooit 100% overtuigd. Als je daarbij misschien denkt dat je de enige bent die met die vraag zit, dan kan ik je geruststellen. Bij uitgeverij Ankh Hermes is een aardig boek verschenen van Pam Grout dat E-Kwadraat heet. Daarin staan negen testen om te bewijzen dat Het Veld werkt. Dit boek is lange tijd nummer 1 geweest in de New York Times Bestsellerslijst. Je bent dus niet de enige. Iedereen is op zoek en het bewijs wordt steeds overtuigender.

In het betaaldeel van dit werkboek een paar nuttige oefeningen en nog meer tips over de werking van Het Veld.

17 oktober

Het is de universele vraag: Waarom zijn we hier op aarde? Zijn we gewoon een stel geluksvogels die toevallig van hun bestaan bewust zijn? Is het universum een vuiltje onder de nagel van een reus? Of zijn we onderdeel van een groter geheel, een groot plan waarin we ons als ziel ontwikkelen?

Er is niemand die er antwoord op kan geven. Vroeger werd alles toegeschreven aan goden. Als het onweerde was de god Wodan boos, mislukte oogsten werden toegeschreven aan een god die wilde straffen. Toen we steeds meer konden verklaren hoefde niet alles meer te worden toegeschreven aan hogere machten: er was immers een logische verklaring. De wetenschap zocht voor ieder dilemma een antwoord. En vond ook veel antwoorden: de oerknal, de relativiteitstheorie. Maar ondanks alle toegenomen kennis blijft de meest elementaire vraag over: waarom bestaat dit alles? Is er een reden voor onze aanwezigheid? Waarom leven we, waarom gaan we dood? En keren we ooit terug – als eenzelfde ziel in een andere hoedanigheid? Of gaan we gewoon dood en is daarmee ons bewustzijn ook verdwenen?

Higgs-deeltje
Wees gerust: ik kan dat antwoord ook niet geven. Ik ben super geïnteresseerd alle onderzoeken die er zijn waarin de wetenschap erkent dat niet overal een antwoord op gegeven kán worden. Lang heerste de opvatting: als het niet bewezen is, is het ook niet waar. Dat is natuurlijk apekool. In 2015 werd het bestaan van het Higgs-deeltje bewezen. Dat is zo klein dat het nooit eerder gezien werd. De Britse wetenschapper Peter Higgs ontdekte het al in 1964, maar kreeg een halve eeuw later pas erkenning voor zijn vondst. Tot die tijd werd zijn vinding nog een ‘vermoeden’ genoemd. Maar nu is duidelijk: dat kleine Higgs-deeltje bevat geen materie.

Leeg
Het is leeg, althans: we kunnen het niet zien. En daarmee wordt het bestaan van het Veld weer meer een realiteit. Tussen de plek waar jij als lezer bent en waar ik ben – zit kilometers lang dus een enorme leegte. Het is niks. En omdat het ‘niets’ is, zijn we dus in afstand ver van elkaar, maar tegelijkertijd ook heel dichtbij. We kunnen elkaar zien, voelen als we ons maar durven overgeven aan dat niets. Merkwaardig is dat veel oude genezingstechnieken hierop gebaseerd zijn. Denk maar aan Reiki waarbij mensen ‘op afstand’ kunnen worden behandeld.

Intuïtie
Durfden onze verre voorouders misschien meer op hun intuïtie af te gaan dan wij? Ik denk het wel. Wij hebben geleerd pas iets te geloven als we het ook bewezen zien. Als hypnotiseur kan ik vertellen dat er wonderlijke dingen gebeuren die absoluut niet te verklaren zijn.
Waarvoor zijn we hier? Het is daarmee een vraag geworden waarop we nooit een antwoord zullen krijgen. We kunnen hooguit ‘geloven’ dat er iets. De één gelooft in een God, de ander in zichzelf, een derde in het universum.

En jij?
Wat denk jij eigenlijk? Heb je jezelf wel eens afgevraagd waarom je hier bent? Een toevallige samenloop van omstandigheden? Of is er meer? Leuk onderwerp om eens aan te kaarten met vrienden. Dat hoeft geen zware kost zijn. Iedereen wil dat weten. Het is misschien ook wel uitdagend.
Misschien is het maar het beste om te leven in het ‘nu’. Zonder schaamte over wat vroeger is gebeurd: je kan het niet meer veranderen. En zonder vrees voor morgen: je hebt geen idee wat er gaat gebeuren. Misschien win je morgen de lotto, misschien loop je onder een tram. Alles wat je weet is dat je nú leeft. Op dit moment. Eckhart Tolle heeft met zijn boek ‘de kracht van nu’ daar een hele filosofie omheen gemaakt.

Tip 56 – Eckhart Tolle – De Kracht van het Nu
Eckhart Tolle is schrijver van talloze bestsellers, waaronder De Kracht van het Nu. Hij zegt over de zin van het bestaan: “Zelfs een steen, en gemakkelijker een bloem of een vogel, kan je de weg terug wijzen naar God, naar de Bron, naar jezelf. Als je er naar kijkt of vasthoud zonder te spreken of te oordelen en het alleen maar laat ‘zijn’ zonder er een label op te plakken, dan krijg je een gevoel van ontzag en verwondering. Die stilte is de essentie.”

Tip 57 – One Moment Meditation
Mediteren kan je in het nu brengen, in het niets. Maar niet voor iedereen is het weggelegd om zo lang te focussen op jezelf. Eerlijk gezegd: ik heb er het geduld niet voor. Daarom ben ik zo enthousiast over Touch of Matrix en hypnose: het gaat veel sneller en is veel effectiever. Wie dat verschijnsel herkent kan zijn voordeel doen met de One Moment Meditation en de daarbij behorende -app. Hieronder een filmpje met uitleg.

Schuiven naar boven