overwonnen verlangen

Gouden Bergen verschijnt voorjaar 2020

Voorjaar 2020 zal bij uitgeverij ISJB mijn tweede roman Gouden Bergen verschijnen. Dankzij bemiddeling van literair agent Hanneke Tinor-Centi kwam ik tot overeenstemming met Jacco van den Boogaart, eigenaar van de kleine maar ambitieuze uitgeverij. Zijn bevlogenheid sprak me enorm aan.
De komende maanden wordt het manuscript geredigeerd en gecorrigeerd. Daarna wordt een cover ontworpen en is de opvolger van Overwonnen Verlangen klaar voor de verkoop.Eerste versie manuscript nieuwe roman is klaar

De eerste versie van het manuscript voor mijn tweede roman is klaar. Het wordt de opvolger van Overwonnen Verlangen.
Het manuscript is zeker nog niet de definitieve versie van het boek. Als er een goede uitgever gevonden is dan gaat een redacteur er nog kritisch naar kijken (gelukkig maar). Maar we gaan de eindfase in en dat is altijd een spannend moment.
Kan wel al een ding verklappen: het verhaal speelt zich deels af in het Almere van 1980 en deels in Amerika. Maar veel van jullie wisten dat laatste al.

6 februari

Anja is de vrouw van Sven. Ze passen goed bij elkaar. De gevoelige Sven heeft in Anja een sterke partner die hem begrijpt. Er is iets speciaals aan Anja. Ze hielp Jessi vlak na het overlijden van haar gezin met het huishouden, op het moment dat Sven de uitvaart met Jessi regelde. Anja hielp haar daarmee op een ander niveau. Enerzijds om haar te ontlasten. Daarmee stelt ze zichzelf op de achtergrond, maar haar inbreng is waarschijnlijk net zo belangrijk als die van Sven die zich rechtstreeks met Jessi bezig hield.
In het boek staat Anja symbool voor het zesde chakra, gepaard aan de kleur Indigo. Wij kennen het vooral als het ‘derde oog’, in het Sanskriet ‘Ajna’ genoemd (alle namen van de karakters in het boek bevatten veel letters van het bijbehorende chakra, in dit geval is het echt een anagram).

Beetje eng
In de Westerse wereld wordt het ‘derde oog’ een beetje eng gevonden. Occult, misschien wel. Daarom zijn er maar weinig mensen die een volledig geopend derde oog hebben en dus openstaan om andere signalen op te vangen dan louter hetgeen zichtbaar of hoorbaar is.
‘Er is meer tussen hemel en aarde’. Daar is iedereen wel van overtuigd. En zelfs als het derde oog niet volledig geopend is, is het toch actief. Als je een heldere ingeving krijgt, bijvoorbeeld. Je kunt situaties overzien en voorzien. Het derde oog zit in het midden tussen de beide ogen, iets boven de wenkbrauwlijn. Het loopt door naar de schedelrand op het achterhoofd.

Geest en lichaam
Als het chakra goed functioneert is er een mooie balans tussen geest en lichaam. Je hebt inzicht in datgene waar je mee bezig bent en kan je vaak makkelijk dingen visualiseren. Je geweten is sterk aanwezig. Is het chakra onderontwikkeld, of gesloten, kan je koud, gewetenloos of ongevoelig zijn. Je geheugen functioneert vaak ook niet optimaal, of je zicht neemt af.
Niet onvermeld blijven mag de pijnappelklier, bovenop je hoofd. Die staat rechtstreeks in verbinding met het ‘hogere’.

En jij?
Er zijn veel mensen die beweren dat ze dingen waarnemen die ‘gewone stervelingen’ niet zien of horen. Daar zitten ook een hoop fantasten tussen of mensen die misbruik maken van het verdriet van een ander. Maar bijna iedereen is er wel van overtuigd dat er meer is tussen hemel en aarde. Veel mensen hebben wel een keer iets meegemaakt dat lastig te verklaren is: een verschijning, een zucht wind in de huiskamer, een onwaarschijnlijk toeval of iets waarvan je achteraf denkt ‘heb ik dat nou écht meegemaakt of gedroomd?’
In onze maatschappij is dat niet iets dat je makkelijk tegen anderen zegt. Je wordt al snel als ‘zweverig’ weggezet. In andere culturen is het derde oog vanzelfsprekend. Egyptenaren symboliseerden het in de hiërogliefen als het alziend oog van Horus. De onderdelen van dat oog staan voor ruiken, zien, denken, horen, proeven en voelen. Maar het is wel mooi als je dergelijke signalen durft te herkennen.
In het boek Overwonnen verlangen voelde Jessi een zuchtje wind toen ze met Sven over de brug liep. Ik hoor van meer mensen dat ze dingen voelden, zagen. Het is mooi om elkaar die verhalen te vertellen, in plaats van te verzwijgen.

Een geluidsbestand met een geleide oefening om dit derde oog te openen tref je aan in het betaaldeel van dit werkboek.

2 november

De betekenis van de duif wordt uitgelegd in het hoofdstuk van 2 november. De duif staat symbool voor verschillende dingen. Het is de personificatie van vrede. Een paartje duiven is het symbool van de liefde. Venus wordt vaak afgebeeld met een duif. In het Christelijke geloof wordt de Heilige Geest (die met God en Jezus de heilige drie-eenheid vormt) afgebeeld als een duif. Op oude schilderijen komt er soms een duif uit de mond van iemand die sterft. Dan staat het symbool voor de ziel die het lichaam verlaat.

Niet religieus
In het boek Overwonnen verlangen staat de duif symbool voor de liefde tussen Jessi en Marius. In dit hoofdstuk stelt de duif zich voor als iets hogers, iets goddelijks wat niet per se religieus hoeft te zijn. Om de duif te plaatsen heb ik als schrijver gebruik gemaakt de omschrijvingen die boeken als de Bijbel, de Koran, de Tenach, de Bhagavad Gita, enzovoort, geven voor het woord ‘god’. Het is een statement dat ik daarmee maak: alle geloven zeggen uiteindelijk hetzelfde: het gaat om liefde, om elkaar en in basis om jezelf. Samen vormen we een geheel.

Kroonchakra
De duif is in het boek tevens de symbolisering van het kroonchakra dat zich opent wanneer we in denken en spiritueel ontwikkeld zijn. Dat is dan meestal in een ‘lastige’ periode waarin het leven ons op de proef stelt en er moeilijke beslissingen moeten worden genomen. Het is niet voor niets dat het liefdesboek van Jessi en Marius feitelijk pas begint op het moment dat we de laatste bladzijde van het boek gelezen hebben. Hoe gaat het (rouw)proces van beiden verder? De moeilijke periode begint pas. En is hun liefde daar al sterk genoeg voor? Het verlangen is overwonnen, zoals de titel van het boek aangeeft, maar er zijn nog veel vooroordelen te overwinnen…
Bij wie het Kroonchakra niet goed ontwikkeld is zien we vaak egoïstische kenmerken. Mensen die hun eigenbelang voorop stellen en niet beseffen dat we deel uitmaken van een groter geheel.

En jij?
Hoe sta jij daarin? Ben jij erg gericht op je eigen welbevinden en moeten anderen voor zichzelf zorgen? Of herken je misschien het gevoel dat je op een lastig kruispunt staat en dat er meer in het leven is dan je tot nu toe hebt beseft? Wees eerlijk naar jezelf. Je kunt jezelf natuurlijk heel makkelijk foppen door jezelf wijs te maken dat je een tweede Moeder Theresa bent. Maar denk ook eens aan de momenten dat je financieel winst kon pakken omdat de ander niet goed oplette of zwakheid toonde. Wees altijd eerlijk naar jezelf. Daar leer je het meest van.

Hieronder vier tips met links naar heilige boeken. Ik doe daarmee ongetwijfeld andere boeken tekort. Maar op internet is veel informatie te vinden.

Tip 58 – De Bijbel
De Bijbel is het meest verkochte boek in de wereld. Er is een online-versie en die tref je hier aan.

Tip 59 – De Koran
De Koran wordt beschouwd als het eerste prozawerk uit de Arabische literatuur. De online versie staat hier.

Tip 60 – De Bhagavad Gita
In de Bhagavad Gita treedt Krishna naar voren als de belangrijkste manifestatie van God op aarde. De online versie is hier te vinden.

Tip 61 – De Tenach
De Tenach is de bijbel van het jodendom. De Tenach bevat 39 Bijbelboeken die ook in het Oude Testament voorkomen (maar in een andere volgorde). De algemene term, gebruikt in de wetenschap, is Hebreeuwse Bijbel. Hier is de online versie.

In het betaaldeel van dit werkboek een stemgeleide oefening om het kroonchakra te openen, ingesproken door Marcel Beijer.

30 november

Van alle vooroordelen die in het boek Overwonnen Verlangen de revue passeren, wordt vandaag het laatste vooroordeel opgepakt: Ron Stevens.

En jij?
Zeg eens eerlijk: hoe heb jij in het boek tegen Ron Stevens aangekeken? Was het misschien wel érg makkelijk om een hekel aan hem te krijgen? Want Ron komt er niet best vanaf in het boek…
Het is een man die zich listig door het leven bewoog. Op deze dag legt hij – via Anja – uit wat hem er toe dreef om te zijn wie was. En dan zie je dat ieder mens een eigen ‘waarom’ heeft, een eigen waarheid. Ron voelde zich slachtoffer van zijn jeugd en juist degene die hem liefde schonk, moet daaronder lijden: Jessi.

Makkelijk
Maar het is soms wel erg makkelijk om mensen die qua karakter ver van ons afstaan, te bekritiseren. Er komt een nare associatie die we graag gebruiken als buffer. Het toenmalige cabaret Ivo de Wijs liet dat mooi zien een liedje waarin de zanger uiting geeft aan zijn haat voor honden. Hij draagt daar allerlei argumenten voor aan maar de meest bizarre is wel ‘mijn aversie is gegrond, Adolf Hitler had een hond. En u moest eens weten hoe ik die kerel háát!’
Het is natuurlijk gekscherend, maar dit voorbeeld geeft wel mooi aan hoe we soms denken: een hond wordt geassocieerd met Hitler en alle redelijkheid is ineens verdwenen. Want natuurlijk zijn er miljoenen lieve honden. En misschien was de hond van Hitler ook wel een heel lief beestje.

Oefening 36 – Hoe keek/kijk jij naar Ron?
Als je dit hoofdstuk hebt uitgelezen, kijk je dan anders naar Ron Stevens? Komt er toch sympathie, of blijft het een figuur die aversie oproept?
Hoe zit dat met anderen? Heb je, net als ik, wel eens moeite om iemand volstrekt onbevooroordeeld tegemoet te treden. Ook al heeft die persoon iets weg van iemand die je in het verleden pijn heeft gedaan, of beschadigd…?

Een hypnoseoefening om je vooroordelen naar anderen (maar ook naar jezelf) de baas te worden staan in het betaaldeel van dit werkboek.

Schuiven naar boven