vooroordelen

2 november

De betekenis van de duif wordt uitgelegd in het hoofdstuk van 2 november. De duif staat symbool voor verschillende dingen. Het is de personificatie van vrede. Een paartje duiven is het symbool van de liefde. Venus wordt vaak afgebeeld met een duif. In het Christelijke geloof wordt de Heilige Geest (die met God en Jezus de heilige drie-eenheid vormt) afgebeeld als een duif. Op oude schilderijen komt er soms een duif uit de mond van iemand die sterft. Dan staat het symbool voor de ziel die het lichaam verlaat.

Niet religieus
In het boek Overwonnen verlangen staat de duif symbool voor de liefde tussen Jessi en Marius. In dit hoofdstuk stelt de duif zich voor als iets hogers, iets goddelijks wat niet per se religieus hoeft te zijn. Om de duif te plaatsen heb ik als schrijver gebruik gemaakt de omschrijvingen die boeken als de Bijbel, de Koran, de Tenach, de Bhagavad Gita, enzovoort, geven voor het woord ‘god’. Het is een statement dat ik daarmee maak: alle geloven zeggen uiteindelijk hetzelfde: het gaat om liefde, om elkaar en in basis om jezelf. Samen vormen we een geheel.

Kroonchakra
De duif is in het boek tevens de symbolisering van het kroonchakra dat zich opent wanneer we in denken en spiritueel ontwikkeld zijn. Dat is dan meestal in een ‘lastige’ periode waarin het leven ons op de proef stelt en er moeilijke beslissingen moeten worden genomen. Het is niet voor niets dat het liefdesboek van Jessi en Marius feitelijk pas begint op het moment dat we de laatste bladzijde van het boek gelezen hebben. Hoe gaat het (rouw)proces van beiden verder? De moeilijke periode begint pas. En is hun liefde daar al sterk genoeg voor? Het verlangen is overwonnen, zoals de titel van het boek aangeeft, maar er zijn nog veel vooroordelen te overwinnen…
Bij wie het Kroonchakra niet goed ontwikkeld is zien we vaak egoïstische kenmerken. Mensen die hun eigenbelang voorop stellen en niet beseffen dat we deel uitmaken van een groter geheel.

En jij?
Hoe sta jij daarin? Ben jij erg gericht op je eigen welbevinden en moeten anderen voor zichzelf zorgen? Of herken je misschien het gevoel dat je op een lastig kruispunt staat en dat er meer in het leven is dan je tot nu toe hebt beseft? Wees eerlijk naar jezelf. Je kunt jezelf natuurlijk heel makkelijk foppen door jezelf wijs te maken dat je een tweede Moeder Theresa bent. Maar denk ook eens aan de momenten dat je financieel winst kon pakken omdat de ander niet goed oplette of zwakheid toonde. Wees altijd eerlijk naar jezelf. Daar leer je het meest van.

Hieronder vier tips met links naar heilige boeken. Ik doe daarmee ongetwijfeld andere boeken tekort. Maar op internet is veel informatie te vinden.

Tip 58 – De Bijbel
De Bijbel is het meest verkochte boek in de wereld. Er is een online-versie en die tref je hier aan.

Tip 59 – De Koran
De Koran wordt beschouwd als het eerste prozawerk uit de Arabische literatuur. De online versie staat hier.

Tip 60 – De Bhagavad Gita
In de Bhagavad Gita treedt Krishna naar voren als de belangrijkste manifestatie van God op aarde. De online versie is hier te vinden.

Tip 61 – De Tenach
De Tenach is de bijbel van het jodendom. De Tenach bevat 39 Bijbelboeken die ook in het Oude Testament voorkomen (maar in een andere volgorde). De algemene term, gebruikt in de wetenschap, is Hebreeuwse Bijbel. Hier is de online versie.

In het betaaldeel van dit werkboek een stemgeleide oefening om het kroonchakra te openen, ingesproken door Marcel Beijer.

30 november

Van alle vooroordelen die in het boek Overwonnen Verlangen de revue passeren, wordt vandaag het laatste vooroordeel opgepakt: Ron Stevens.

En jij?
Zeg eens eerlijk: hoe heb jij in het boek tegen Ron Stevens aangekeken? Was het misschien wel érg makkelijk om een hekel aan hem te krijgen? Want Ron komt er niet best vanaf in het boek…
Het is een man die zich listig door het leven bewoog. Op deze dag legt hij – via Anja – uit wat hem er toe dreef om te zijn wie was. En dan zie je dat ieder mens een eigen ‘waarom’ heeft, een eigen waarheid. Ron voelde zich slachtoffer van zijn jeugd en juist degene die hem liefde schonk, moet daaronder lijden: Jessi.

Makkelijk
Maar het is soms wel erg makkelijk om mensen die qua karakter ver van ons afstaan, te bekritiseren. Er komt een nare associatie die we graag gebruiken als buffer. Het toenmalige cabaret Ivo de Wijs liet dat mooi zien een liedje waarin de zanger uiting geeft aan zijn haat voor honden. Hij draagt daar allerlei argumenten voor aan maar de meest bizarre is wel ‘mijn aversie is gegrond, Adolf Hitler had een hond. En u moest eens weten hoe ik die kerel háát!’
Het is natuurlijk gekscherend, maar dit voorbeeld geeft wel mooi aan hoe we soms denken: een hond wordt geassocieerd met Hitler en alle redelijkheid is ineens verdwenen. Want natuurlijk zijn er miljoenen lieve honden. En misschien was de hond van Hitler ook wel een heel lief beestje.

Oefening 36 – Hoe keek/kijk jij naar Ron?
Als je dit hoofdstuk hebt uitgelezen, kijk je dan anders naar Ron Stevens? Komt er toch sympathie, of blijft het een figuur die aversie oproept?
Hoe zit dat met anderen? Heb je, net als ik, wel eens moeite om iemand volstrekt onbevooroordeeld tegemoet te treden. Ook al heeft die persoon iets weg van iemand die je in het verleden pijn heeft gedaan, of beschadigd…?

Een hypnoseoefening om je vooroordelen naar anderen (maar ook naar jezelf) de baas te worden staan in het betaaldeel van dit werkboek.

Schuiven naar boven