dood

10 november

Jessi krijgt contact met haar overleden kinderen. Is het een droom, een schijnwereld? Maakt niet uit: ze voelt iets en ze kan er iets mee.

BDE’s
Er zijn veel verhalen bekend van mensen die schijndood zijn geweest en zich dat kunnen herinneren. We noemen dat BDE’s (Bijna Dood Ervaringen). Deze ervaringen laten een aantal overeenkomsten zien. Zo zeggen de mensen die een BDE hebben ervaren dat zij los raakten van hun eigen lichaam. Ze zien daarbij hun eigen lichaam liggen waarbij ze zelf als toeschouwer van enige afstand toekijken. In een tunnel worden zij naar een ‘wit, vredig licht’ getrokken. Het is zo warm, zo liefdevol dat er een teleurstelling is wanneer de reanimatiepoging is geslaagd. Er zijn wetenschappers die deze sensaties toewijzen aan het hallucinerende brein. Maar die bewering is net zo aanvechtbaar als de overtuiging dat BDE’s wel reëel zijn.

Tip 63 – Wat een stervend brein niet kan
In het boek Wat een stervend brein niet kan worden bijna tachtig casussen beschreven die verzameld zijn door Titus Rivas, Anny Dirven en Rudolf Smit. Deze casussen zijn ontleend aan grondig onderzochte bronnen. De auteurs baseren zich niet alleen op mensen die een BDE hebben ervaren, maar richten zich ook op familieleden, vrienden, artsen of verpleegkundigen die er getuige van waren.

Tip 64 – Van en naar het licht
Rivas schreef samen met Anny Dirven het boek Van en naar het licht. Dit boek gaat over BDE’s, reïncarnatie, pre-existentie en sterfbedvisioenen. Sommige van deze fenomenen lijken een steviger wetenschappelijk fundament te krijgen.

In het betaaldeel van dit werkboek ga ik dieper in op de manier waarop professoren, op basis van het Veld, naar dood en bewustzijn kijken.

17 november

Marius krijgt contact met Mart. Op een bizarre plek: het toilet. Het is helemaal niet nodig om met kaarsen, oliën of mediums aan de slag te gaan om te kunnen voelen, horen, kijken wat er nog meer is buiten ons zicht veld.

Marius wordt in de ontmoeting geconfronteerd met zijn eigen zelfbeeld. Mart vraagt hem wat er was gebeurd als het Marius gelukt was om zijn uitgestrekte hand vast te pakken. Het antwoord is helder: ze waren allebei dood gegaan. Mart geeft ook aan dat je met beide beentjes op de grond moet blijven staan. Toeval bestaat, maar je moet er niet overdreven naar op zoek gaan. In het voorbeel geeft Mart aan dat de naam van het strandpaviljoen was gewoon veranderd. Klaar. Het zal wel om een bepaalde reden zijn. Soit. We moeten het ermee doen.
Andersom werkt het ook: als Marius het toilet verlaat valt hem ineens een bordje op dat er al jaren hangt. Soms moet je beter kijken om signalen te kunnen zien en soms vallen je dingen pas op nadat er iets gebeurd is.

En jij?
Zou jij contact willen leggen met mensen die niet meer fysiek aanwezig zijn? Je bent niet de enige. Contact leggen met overledenen is behoorlijk omstreden. Bekend zijn de verhalen van mensen die via het Ouija-bord vervelende ervaringen hebben beleefd. Volgens kenners is het mogelijk dat ‘plaaggeesten’ zich voordoen als entiteiten die de aanwezigen hebben gekend. Het is altijd af te raden dit soort methodes te gebruiken. Vaak is het meer een kwestie van voelen. Precies zoals Jessi mijnheer Marius ervaarde en ook contact legt met haar kinderen. Het zijn energievormen. Je ziet ze, voelt ze of hoort ze. Belangrijk is wat je er mee wilt en hoe sensatiegericht je bent. Vraag jezelf of waarom je geesten zou willen ervaren. Begin er alleen aan als je stabiel bent. Heb je neiging tot depressiviteit, angst of onzekerheid: begin er dan niet aan. Je kan je er gewoon voor afsluiten.

Tip 68 – Grigory Grabovoy
Grigory Grabovoy (1963) is een Russische wiskundige. Als wetenschapper verwonderde hij zich over de vanzelfsprekendheid van de dood. Hij beweert dat er een mogelijkheid is om de dood af te schaffen. Dat openbaart hij in zijn systeem “Redding en harmonieuze ontwikkeling”. Grabovoy beweert ook dat doden kunnen herleven en dodelijke ziektes op te lossen zijn. Grabovoy ontwikkelde een oefening die wereldwijd gebruikt wordt om mensen dicht bij zichzelf (ware ik) te laten blijven en zo open te leren staan voor wonderen.

In het betaaldeel een oefening die is ontwikkeld door Grabovoy om je ‘ware ik’ te ontdekken en van daaruit jezelf verder te ontwikkelen.

Schuiven naar boven