Tip 16 – Tips om vriendschappen te bouwen
Tips om vriendschappen op te bouwen. Dat zou makkelijk zijn, nietwaar? Natuurlijk kan je niet op commando vriendschappen laten ontstaan. Er zijn wel manier waarop je als persoon open kunt staan voor vriendschappen. Kinderen sluiten vriendschappen zonder woorden. Er zijn talloze voorbeelden van kinderen die op vakantie in een vreemd land dikke maatjes worden met een kind die een volstrekt andere taal spreekt. Dat komt omdat kinderen nog volledig op hun gevoel vertrouwen: ze voelen dat er een klik is en meer is niet nodig.

Onvoorwaardelijk vertrouwen
Dit onvoorwaardelijk vertrouwen zouden we als volwassenen eigenlijk moeten vasthouden. Maar we hebben bij onszelf dikwijls een soort filter ingebouwd door allerlei ‘mitsen en maren’ te verzinnen: is die persoon wel te vertrouwen? Hij/zij heeft toch ook wel een merkwaardige kant, ik heb geen zin om die persoon te bezoeken want er is een leuke film op tv etc.
In de puberteit geldt dat misschien nog wat minder. Jongeren zoeken elkaar op en leggen op die manier makkelijk contact. Bij dertigers wordt het al wat lastiger omdat ze dikwijls volop met hun carrière bezig zijn en een volle agenda hebben. Ze onderhouden vaak de vriendschappen die in het verleden zijn gesloten. Een deel van die vriendschappen verwatert omdat de belangen en interesses wijzigen. Zo moeten de levenspartners het ook goed met elkaar kunnen vinden en dat is natuurlijk niet altijd het geval. Daarbij zorgt het opvoeden van kinderen vaak ook voor verwijdering.

Tip 17 – Stel je open
Naarmate je ouder wordt lijkt het steeds lastiger te worden om een vriendschap te sluiten. Er zijn steeds meer mensen die zich eenzaam voelen, zelfs als ze lid zijn van een club of vereniging. Toch zijn dat de plekken waar je anderen kunt ontmoeten. Belangrijk daarbij is dat je bereid bent om jezelf open te stellen en niet al te kritisch over andere personen te oordelen naar aanleiding van het eerste contact of misschien wel het uiterlijk. Stel jezelf open en kijk ook hoe mensen in een groep functioneren. Niet iedereen heeft direct het hoogste woord, sommige mensen kijken liever eerst een poosje de kat uit de boom voordat ze iets van zichzelf prijsgeven.

Tip 18 – Geef ruimte
Neem die ruimte, maar geef ook anderen die ruimte. Als je je veilig voelt in een groep of omgeving is het raadzaam om niet zo gesloten als een oester te blijven.

Tip 19 – Toon interesse
Toon interesse in andere mensen, geef complimenten, wees benaderbaar. Vertel wat over jezelf, toon je karakter. Wees ook niet bang om je uit te spreken over een gevoelig onderwerp. Er zullen altijd mensen zijn die het met je oneens zijn. Dat mag. Dat zullen dan misschien niet je vrienden worden. Maar er zullen zeker ook mensen zijn die zich verwant met je voelen en je vroeg of laat zullen benaderen. Het is beter één of twee vrienden te hebben met wie je persoonlijke zaken durft te delen, dan op te gaan in een grote groep. Want dat kan pas echt eenzaam zijn.

Oefening 23 – Openen zonnevlechtchakra
Luister hier naar het geluidsbestand voor het openen van het zonnevlechtchakra. Luister deze sessie van 6:45 minuten af op een plek waar je niet gestoord kunt worden. Gebruik een koptelefoon.