Het instituut huwelijk is in de laatste eeuw aan grote veranderingen onderhevig. Vroeger beloofde men elkaar trouw tot de dood. In verschillende culturen was het lang gebruikelijk dat ouders de partnerkeuze voor de kinderen deden. Generaties voor ons dachten vaak niet eens aan de mogelijkheid om uit elkaar te gaan. Dat had weinig zin: vader verdiende het inkomen, moeder verzorgde de kinderen. Bovendien werd een scheiding door de omgeving en door de kerk niet geaccepteerd. De kerk was tot halverwege de vorige eeuw daar sterk bepalend in. Was een huwelijk niet goed, dan leefde het paar in de meeste gevallen gewoon samen verder.

Jaren ’60
Pas in de roerige jaren ’60 verdween het taboe rond scheiden, mede onder invloed van de televisie. In Hollywood trouwden de filmsterren en bekende artiesten meerdere keren. De seksuele revolutie sloeg in de Westerse wereld toe. In ons land loopt tegenwoordig bijna één op de drie huwelijken stuk. En alhoewel het taboe allang verdwenen is, heeft een scheiding nog steeds enorme gevolgen. Natuurlijk voor partners, maar zeker ook voor de eventuele kinderen die erbij betrokken zijn. Maar ook de omgeving verandert. Gezamenlijke vrienden verdwijnen, of bekenden menen zich met de kwestie te moeten bemoeien.

En jij?
Heb jij bewust voor een huwelijk gekozen? Ga je er inderdaad van uit dat je eeuwig bij elkaar blijft? Deed je het misschien omdat je kinderen wilde, omdat het nu eenmaal makkelijker is? Hoe dan ook: mensen hebben nu eenmaal de wens om bij elkaar te zijn en naar elkaar uit te spreken dat ze elkaar trouw blijven. Soms kiezen we uit gemakzucht voor deze oplossing, maar gelukkig ook omdat er een oprechte overtuiging is. In veel landen wordt het huwelijk nog steeds als leidend gezien ten opzichte van bijvoorbeeld samenwonen. In de meer liberale landen komt daar langzaam verandering in.

Zelfde geslacht
In steeds meer landen mogen mensen van hetzelfde geslacht trouwen. En in bepaalde delen van de wereld gelden weer andere normen. Daar is bigamie (een man heeft meerdere vrouwen) toegestaan of zijn kindhuwelijken aan de orde van de dag. Het huwelijk is niets anders dan een afspraak dat je bij elkaar blijft. In voor- en tegenspoed. Maar die afspraak is steeds minder definitief. Zeker voor stellen die langere tijd bij elkaar zijn is het goed om geregeld af te vragen waarom je getrouwd bent, of waarom je daar juist niet voor gekozen hebt. Natuurlijk laat liefde zich niet binden.

In het betaaldeel meer over dit thema.