Tip 30 – I Tjing
De I Tjing is een mooi voorbeeld van het vertrouwen in het lot. Dit ‘boek der veranderingen’ wordt al meer dan 3000 jaar gebruikt. Het bevat spreuken van Chinese wijsheid op het gebied van de natuur, het leven en religie.
Wie met een vraag zit werpt zes keer geldmuntjes omhoog die uiteindelijk resulteren in één van de 64 situaties (hexagrammen) die een antwoord geven op de gestelde vraag.
Je zou denken dat dit op louter toeval berust: het gaat immers om zes keer ‘kop of munt’ gooien. Wetenschappers struikelen bijna over elkaar om te bewijzen dat toeval gewoon toevallig is. Het was psychiater Carl G. Jung die dit afdeed als ‘een typisch Westerse vraag’. In andere culturen is er veel meer overtuiging dat iets je toe-valt. Met andere woorden: het komt je toe.

Aan de telefoon
Iedereen kent wel het voorbeeld dat je aan een persoon denkt en dat die persoon even later aan de telefoon hangt. Jung ziet dat niet als een toevalligheid. Hij bedacht daar de term ‘synchroniteit’ voor: er is een verbinding tussen het ‘momentum’ en geest. Het gooien van muntjes in de I Tjing is daar een voorbeeld van. Jung schrijft in het naar Engels en Duits vertaalde voorwoord van het boek: ‘De I Tjing biedt zich niet aan met bewijzen en klare resultaten: het maakt geen ophef van zichzelf en het is niet gemakkelijk te benaderen. Als een deel van de natuur wacht het tot het ontdekt wordt. Het leurt niet met feiten of macht, maar voor hen, die streven naar zelfkennis, naar wijsheid – als er zoiets bestaat – is het wellicht het juiste boek. Voor de één zal de geest, die het doordringt, zo klaar zijn als de dag, voor een ander wazig als de schemering, voor een derde duister als de nacht. Wie er niet voor voelt, hoeft het niet te gebruiken; wie er iets op tegen heeft, hoeft de waarheid ervan niet te erkennen. Laat het de wereld ingaan ten bate van degenen, die in staat zijn de betekenis ervan te begrijpen.’

Tip 31
Via deze link kom je bij een digitale versie van de I Tjing. Stel een vraag. Die moet wel aan regels gebonden zijn:

  • Stel geen vragen waarvan het antwoord alleen ‘ja’ of ‘nee’ kan zijn.
  • Stel geen vragen die je ook niet aan een goede vriend zou stellen
  • Stel niet twee keer dezelfde vraag
  • Een antwoord is misschien niet in één keer duidelijk, maar dat inzicht komt vroeg of laat.