Draai het om!
Wat zou er gebeuren als jij uit je Eeyore-rol stapt? Mensen die positief denken zijn ervan overtuigd dat positieve gebeurtenissen in hun leven het gevolg zijn van hun manier van denken. Als ze iets positiefs meemaken denken ze echt niet: ‘waarom moet mij dit overkomen?’ Nee: ze denken: ‘dit overkomt me omdat ik goed met mensen kan omgaan.’ En ervaren ze tegenslag dan wijten ze dat, net als negatieve denkers, ook aan externe factoren. ‘Als zus en zo niet was voorgevallen dan was er niets aan de hand geweest. Volgende keer beter.”

Oefening 1
Om negatieve gedachten om te buigen in positieve gedachten doen we deze oefening. Het is belangrijk dat je deze wel even volhoudt. Niet te snel opgeven. Zullen we een maand afspreken? Ik kom er op terug!
Leg bij je bed een blocnote en pen neer. Daarop schrijf je elke avond alleen maar de plezierige dingen die je die dag hebt meegemaakt. Misschien kan je in eerste instantie alleen maar negatieve gebeurtenissen bedenken. Probeer dan tenminste één positief ding te bedenken. Misschien een klein complimentje gekregen? Een leuke reactie op Facebook of Twitter?
Schrijf elke avond een zin op over de prettigste gebeurtenis van die dag. ‘Vandaag heb ik een compliment gekregen van mijn baas’.
Als je wakker wordt, lees je het positieve zinnetje aan jezelf voor. Bedenk in de loop van de dag waarom dat complimentje er kwam. Heb je goed werk geleverd, was je betrouwbaar? Het kan van alles zijn. Schrijf dat zinnetje dan onder het zinnetje van de avond ervoor. Ondertussen bedenk je weer een nieuwe plezierige gebeurtenis.